تبلیغات


«وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیم» - دختر کوچولوی با حجاب

«وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیم»
 

ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ.
ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯼ 9-8 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽﺗﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ.
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺍﺵ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎﺏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﺎﺩﺭ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮﺵ ﮐﺮﺩﻩﺑﻮﺩ.
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﺎﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮔﻔت: ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﯾﻨﺎ ﭼﯿﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﯼ؟ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻣﻘﺪﺱ...ﺗﻮﮔﺮﻣﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﭽﻪ؟(
ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ.
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮔﺮﻩ ﯼ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺍﺵ ﺭﻭ ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﮔﻔﺖ: چرا گرممه... ولی آتیش جهمنم از تابستون امسال خخیلی گرم ترهﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪﺣﺠﺎﺏ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ...

این برای من سواله که چرا فکر میکنن یه عده که اگر دختر بچه ای حجاب داشت حتما خانواده اجبارش کردن؟
اتفاقا اگر از کودکی مفهموم پوشش رو به کودک یاد داد دیگه آنقدر مشکلات بدحجابی نداریم.

 

برچسب ها: حجاب مادر پاکی ها، آتش جهنم، دختر کوچولوی با حجاب،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 12 بهمن 1392 توسط حانیه همــایون
تمامی حقوق مطالب برای «وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیم» محفوظ می باشد